Klub prívlače

Informácie o našom klube

Informácie o poukázaní 2 % z dane z príjmov (MS Word)

Potvrdenie o podaní daňového priznania - PO (MS Word)

Potvrdenie o podaní daňového priznania - FO - typ A (MS Word)

Potvrdenie o podaní daňového priznania - FO - typ B (MS Word)

Potvrdenie o zaplatení dane (MS Word)

Vyhlasenie o poukazaní sumy (MS Word)

 

Stanovy klubu (MS Word)

Prihláška (MS Word)

 

 

Postup pri zaregistrovaní do Klubu prívlače:
Každý kto má záujem stať sa členom klubu, musí zaplatiť členský príspevok na číslo účtu - 7207403001 / 5600 - Dexia banka, alebo na ktorejkoľvek pošte zaplatením poštovou poukážkou typu "U". Vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s originálom ústrižku o zaplatení zašle poštou, alebo osobne na adresu Klubu prívlače. Po zaevidovaní nového člena do klubu bude tento oficiálne prijatý za člena na najbližšom stretnutí klubu, kde mu bude vrátený originál ústrižku o zaplatení členského.

Za všetkých členov Klubu prívlače Vás pozdravuje Crkoň Robert - predseda.

PETROV ZDAR A PRÍVLAČI ZVLÁŠŤ!!!

Copyright (c) Klub prívlače 2005 - 2010
Použitie príspevkov a fotografií je možné len so súhlasom autora!

webdesign: ...::: dveBe :::... (2005)